imagealt

Elezioni RSU 2022

Allegati
Verbale elezioni RSU.pdf
Operazioni finali - VERBALE N.13.pdf
Commissione elettorale RSU - VERBALE N.12.pdf
Commissione elettorale RSU - VERBALE N.11.pdf
Commissione elettorale RSU - VERBALE N.10.pdf
Seconde Elezioni RSU_1.pdf
Informativa Elezioni rinnovo RSU ADRIA2_1.pdf
Commissione elettorale RSU - VERBALE N.4_1.pdf
Commissione elettorale RSU - VERBALE N.5_1.pdf
Commissione elettorale RSU - VERBALE N.6_1.pdf
Commissione elettorale RSU - VERBALE N.7_1.pdf
Pubblicazione liste e calendario_1.pdf
Insediamento Commissione elettorale RSU.pdf